Projekční a inženýrská kancelář
se sídlem v Brně

1. Udělujete tímto souhlas společnosti GARANT projekt s.r.o., se sídlem Staňkova 103/18, 602 00 Brno – Ponava, IČ: 067 22 865, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103918 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní
údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyplnění kontaktního formuláře na webových stránkách firmy GARANT projekt s.r.o. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: info@garantprojekt.cz nebo adresu GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno – Ponava

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.