Projekční a inženýrská kancelář
se sídlem v Brně

- Zajištění stanovisek správců sítí
- Zajištění stanovisek dotčených orgánů
- Zajištění územního a stavebního povolení
- Zajištění kolaudačního rozhodnutí

Inženýrská činnost začíná zjištěním, co je nutné před podáním projektové dokumentace na příslušný stavební úřad zařídit, aby úřad vydal kladné stanovisko k žádosti, a končí kladným vyřízením stavebního povolení s právoplatným nabytím právní moci. Složitost a náročnost tohoto procesu závisí na lokalitě, ve které chce klient stavět, a zda je pro tuto lokalitu zpracovaná územně plánovací dokumentace. Vyřízení stavebního povolení si však může klient zařídit sám.