Projekční a inženýrská kancelář
se sídlem v Brně

- Odborné posudky, průzkumy a měření
- Energetické poradenství
- Dotační management
- Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
- Rozpočty staveb

Projektový management zajišťuje řízení celého stavebního projektu nebo i jeho jednotlivých fází a to od počáteční myšlenky investičního záměru až po konečné uvedení stavby do provozu a zajištění převzetí koncovým uživatelem. Projektový manažer provází investora projektem s cílem dodržení nastavených parametrů výstavby ekonomických, časových i kvalitativních. Zastupuje investora v jednání se všemi zúčastněnými stranami projektu, koordinuje činnosti jednotlivých subjektů, připravuje veškeré podklady pro rozhodnutí investora.

ZAJISTÍME

Odborné posudky, průzkumy a měření

 • Měření radonu vč. návrhu hydroizolace spodní stavby
 • Stavebně technický průzkum
 • Vlhkostní průzkum
 • Geologické a hydrogeologické průzkumy
 • Statické posudky
 • Hlukové studie
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Plán BOZP

Energetické poradenství

 • Zpracování PENB
 • Zpracování energetických posudků
 • Zpracování energetických auditů

Dotační managment

 • Získání a administrace dotace OPŽP, IROP, NZÚ, OPPIK

Výběrová řízení

 • Zpracování výběrových řízení ve stavebnictví

Rozpočty staveb

 • Položkové rozpočty stavebních prací
 • Soupisy prací stavebních zakázek
 • Slepé položkové rozpočty
 • Kumulativní rozpočty