Projekční a inženýrská kancelář
se sídlem v Brně

Projekce pozemních staveb

Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci na všech úrovních pro novostavby, stavební úpravy - rekonstrukce, modernizace, přístavby a nástavby staveb tohoto charakteru:

- Architektonické studie
- Vizualizace staveb
- Studie proveditelnosti
- Projektová dokumentace ve všech stupních (DUS/DUR,DOS/ DSP, DVZ, DPS, DSPS, ZDS. DBP)
- Pasporty staveb – zaměření stávajícího stavu, digitalizace

Projektový management

- Odborné posudky, průzkumy a měření
- Energetické poradenství
- Dotační management
- Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
- Rozpočty staveb

Inženýrská činnost

- Zajištění stanovisek správců sítí
- Zajištění stanovisek dotčených orgánů
- Zajištění územního a stavebního povolení
- Zajištění kolaudačního rozhodnutí

Odborné vedení stavby

- Technický dozor stavebníka
- Autorský dozor projektanta