Projekční a inženýrská kancelář
se sídlem v Brně

Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci na všech úrovních pro novostavby, stavební úpravy - rekonstrukce, modernizace, přístavby a nástavby staveb tohoto charakteru:

- Architektonické studie
- Vizualizace staveb
- Studie proveditelnosti
- Projektová dokumentace ve všech stupních (DUS/DUR,DOS/ DSP, DVZ, DPS, DSPS, ZDS. DBP)
- Pasporty staveb – zaměření stávajícího stavu, digitalizace

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, od studie až po projekt pro realizaci. Pro naše klienty připravujeme podklady pro jejich investiční plány, architektonické a provozní studie, vizualizace projektů, odborné propočty nákladů, posudky, konzultace.  Následně pak dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro výběr dodavatele, pro provedení stavby, dokumentace pro prodej apod. Součástí těchto projekčních výkonů může být i inženýrská činnost, projednání s úřady a zajištění potřebných stanovisek a povolení.