Projekční a inženýrská kancelář
se sídlem v Brně

Autorizovaný inženýr pozemních staveb, technický a autorský dozor.

Zahájení praxe: 2010
Zpracovaných projektů: 28

 

 

SO 101 a 103, projekt 4válec a HBS

Popis projektu: Vestavba nové technologie 4V linky do existující výrobní haly, přístavba skladu HBS, přemístění stávajícího skladu, vestavba klimatizačního a komunikačního centra, nové napojení technologických a technických rozvodů
Investor: Continental Barum s.r.o., Otrokovice

Rok realizace: srpen 2016 – květen 2018
Investiční náklady: 40 mil Kč
Podíl na zakázce: Spolupráce s firmou BOOS plan a.s. na projektu pro územní a stavební řízení, inženýrská činnost, spolupráce na projektu pro provádění stavby, koordinace se specialisty, investorem a dodavatelem stavby, autorský dozor.

 

Vestavba restaurace v hypermarketu Globus, Olomouc

Popis projektu: Vestavba restauračního zařízení do stávajícího objektu hypermarketu Globus. Jedná se o dvoupodlažní restauraci s kapacitou až 400 hostů. Je řešena v moderním stylu s ohledem na plynulý provoz kuchyně a zázemí zaměstnanců. V rámci projektu bylo nutné vyřešit návaznost na stávající konstrukce a technické zázemí.

Investor: obchodní řetězec Globus

Rok realizace: srpen 2017 – leden 2018

Investiční náklady: 35 mil Kč

Podíl na zakázce: Spolupráce firmou BOOS plan a.s. na projektu pro územní a stavební řízení, koordinace se specialisty, investorem a dodavatelem stavby.

 

ÚŘAD PRÁCE Hrušovany nad Jevišovkou

Popis projektu: Vestavba úřadu práce do stávajícího objektu hotelu Centrál v Hrušovanech nad jev. Úřad práce je navržen v 1.NP a je součástí celkové studie na revitalizaci objektu Hotelu. Projekt řeší nové prostory úřadu práce včetně zázemí s vazbou na stávající konstrukce a technické zázemí.

Investor: Město Hrušovany nad Jevišovkou

Rok realizace: červen – srpen 2017

Investiční náklady: 5,5 mil Kč

Podíl na zakázce: Vedení projektu pro územní a stavební řízení v rozsahu provádění stavby, koordinace se specialisty, investorem a dodavatelem stavby, autorský dozor.

 

Víceúčelové sportovní zařízení Jiříkovice

Popis projektu: Stavební záměr se týká výstavby " Víceúčelového sportovního zařízení " jejíž umístění vychází ze zpracované Koncepční architektonická studie, která se zabývá znovuoživením areálu Panského dvora v Jiříkovicích. Panský dvůr se nachází v centru obce. Skládá se z architektonicky a památkově cenných objektů a novějších  objektů průmyslových. Jedná se o jednopodlažní  nepodsklepený objekt haly s nižší přístavbou a s napojením na stávající objekt, kde je řešeno zázemí sportovního zařízení.
Investor: Obec Jiříkovice
Rok realizace: červen 2016 – březen 2018
Investiční náklady: 23 mil Kč
Podíl na zakázce: Spolupráce s firmou Ateliér 205 na dokumentaci pro povolení a provádění stavby, spolupráce se specialisty, inženýrská činnost, koordinace se specialisty, investorem a dodavatelem stavby.

 

ELEKON, Administrativní budova ve Vyškově, ul. Brněnská

Popis projektu: Rekonstrukce stávajícího objektu školního zařízení na administrativní budovu
Investor: firma ELKON
Rok realizace: červen – říjen 2016
Investiční náklady: 25 mil Kč
Podíl na zakázce: Spolupráce s firmou BOOS plan a.s. na dokumentaci pro povolení a provádění stavby, spolupráce se specialisty, inženýrská činnost, koordinace se specialisty, investorem a dodavatelem stavby, autorský dozor.

 

BD KOLLÁROVA, novostavba bytového domu v Brně, ul. Kollárova

Popis projektu: Výstavba dvou bytových domů v Brně – Králově Poli, 27 bytových jednotek
Investor: KULA STAVBY s.r.o.
Rok realizace: březen – květen 2016
Investiční náklady: 60 mil Kč
Podíl na zakázce: Spolupráce s firmou BOOS plan a.s. na projektu pro provádění stavby a se specialisty, koordinace s investorem a dodavatelem stavby.

 

PARKOVACÍ DŮM ROZMARÝN, Administrativní budova v Brně, Moravské nám.

Popis projektu: Výstavba administrativní části ve stávajícím parkovacím domě v Brně
Investor: IMOS Development
Rok realizace: říjen 2015 – únor 2016
Investiční náklady: 90 mil Kč
Podíl na zakázce: Spolupráce s firmou BOOS plan a.s. na projektu pro provádění stavby a se specialisty, koordinace s investorem a dodavatelem stavby, autorský dozor.

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MECHANIZAČNÍHO STŘEDISKA

Popis projektu: Jedná se o mechanizační středisko v agrocentru ve Šlapanicích. Současný stav nevyhovuje provozním nárokům firmy. Návrhem je modernizace stávajících prostorů mechanizačního střediska a jeho rozšíření o novou halu.
Investor: BONAGRO a.s.
Rok realizace: květen 2014 – září 2015

Investiční náklady: 35 mil Kč
Podíl na zakázce: Spolupráce s firmou Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. na projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, provádění stavby, spolupráce se specialisty a koordinace s investorem. Autorský dozor investora, kontrola dodavatele stavby, koordinace s projektovou dokumentací a technickým dozorem.

 

Rekonstrukce sportovišť ZŠ a MŠ, Kotlářská 4, Brno

Popis projektu: Stávající stav povrchu hřišť a zpevněných ploch již byly v nevyhovujícím stavu. V rámci rekonstrukce se provedly i asanace a ozelenění okolí.
Investor: Město Brno
Rok realizace: březen – říjen 2013
Investiční náklady: 5 mil Kč
Podíl na zakázce: Spolupráce s firmou Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.  na vypracování dokumentace pro povolení stavby, provádění stavby a výběr dodavatele.

 

DĚTSKÝ DOMOV BRNO, Vídeňská 26/28-přístavba a rekonstrukce objektu

Popis projektu: Jednalo se o stávající objekt dětského domova v Brně, který již nevyhovoval jak kapacitně tak provozně současným normám. V rámci projektu se rekonstruoval celý objekt, který zahrnoval kuchyni, jídelnu, nové dispoziční řešení, zázemí vychovatelů. Návrhem byla i přístavba, kterou jsme docílily zvětšení užitné plochy objektu.
Investor: Město Brno
Rok realizace: listopad 2010 – listopad 2011
Investiční náklady: 40 mil Kč
Podíl na zakázce: Spolupráce s firmou Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. na vypracování studie, dokumentace pro územní souhlas a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace sanace spodní stavby a bouracích prací, vyřízení stavebního povolení

 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ŠKOLY Klvaňovo gymnázium, Komenského 549, 697 11, Kyjov

Popis projektu: Jedná se o rozsáhlý soubor budov školy, které jsou navzájem propojené. V současných měřítek jsou velice energeticky náročné. Návrhem projektu je zateplení obálky budov a výměna stávajících výplní otvorů všech šest objektů.
Investor: Město Kyjov
Rok realizace: květen – září 2010
Investiční náklady: 15 mil Kč
Podíl na zakázce: Spolupráce s firmou Architekti Tihelka – Starycha s.r.o. na vypracování dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele